Student Details

Lipa Akter

 • Birth Date

  2002-12-02

 • Gender

  Female

 • Religion

  Islam

 • Present Address

  Village: Saslapiyala, Post: Kachubari, Thana: Thakurgaon Sadar

 • Permanent Address

  Village: Saslapiyala, Post: Kachubari, Thana: Thakurgaon Sadar